INTROJECTES

No comments Blog

Quan érem petits acceptàvem qualsevol cosa que vingués de fora, a no ser que la percebéssim directament com a nociva. Ens donaven menjar i l’acceptàvem o l’escopíem.

Abans d’ aprendre a mastegar, el nen, s’empassa el que li donen els pares i això passa tan amb el menjar com amb les impressions en general. Ho absorbeix tot com una esponja. D’aquí és d’on surt el que la  Gestalt anomena INTROJECCIÓ.

En aquest procés la persona incorpora a la seva estructura mental i emocional els elements de l’ambient familiar, social i cultural en el què va viure. Tots aquests elements que ens empassem sense mastegar poden ser idees, formes de conducta, maneres de relacionar-se, el tipus d’humor, la manera de caminar o de parlar, entre moltes altres.

La majoria dels introjectes actuen de manera inconscient i poden obstaculitzar el desenvolupament lliure de l’individu. Els “mals” introjectes acostumen a tenir una creença que ens obstaculitza l’autorealització sense que ens n’adonem. Per exemple: els homes mai ploren (ens prohibeix expressar sentiments) o no es pot confiar amb la gent que no és de la família (ens crea una dificultat per establir relacions) o la família García som superiors a la resta (ens cristal·litza un autoconcepte que ens exclou de la resta).

D’aquesta manera podem arribar a sentir un conflicte intern on es barregen els “hauries de” amb el que son les pròpies necessitats personals; els judicis i prejudicis familiars amb el que jo realment sento i vull. Una conseqüència és que disminueix l’autoconfiança i els problemes dels pares es traslladen als fills. Entenem el “bé” i el “mal” tal i com se’ns ha ensenyat, tal i com ens l’hem empassat sense digerir.

Com més temps estiguin a l’inconscient, les coses que ens traguem, més difícil ens resulta canviar-les. Tal i com sabem, acostumem a distorsionar la realitat per tal d’assimilar el model de món que ja ens hem creat.

Poder revisar i qüestionar els introjectes ens pot ajudar a conèixe’ns més i millor, i a poder escollir amb llibertat què és el que volem i el que no fent les paus amb el sistema familiar.

 

Helena Bellod

Escola Gestalt de Catalunya-Girona, Psicoteràpia i formació