Català | Español
Truca'ns al
605631649 / 972092634
FORMACIÓ CONSTEL·LACIONS FAMILIARS (Girona)
FORMACIÓ CONSTEL·LACIONS FAMILIARS (Girona)
 • + -

  FORMACIÓ

  FORMACIÓ EN CONSTEL·LACIONS FAMILIARS I SISTÈMIQUES

   

  La formació està avalada per la Universitat Multicultural CUDEC i directament per l’Hellinger Sciencia

  logo carme cudecfoto carme logo hellinger

  La Formació en Constel·lacions, està pensada tant per a persones que desitgin ser constel·ladors, com per a persones que vulguin fer un intens treball de creixement personal. Té 2 anys de durada.
  Creiem que el més important per ser constelador és primer treballar la pròpia vida, ja que ningú podrà acompanyar a una altra persona on no hi hagi anat ell; per això durant el curs els alumnes tindran l’oportunitat de treballar els seus propis assumptes, ja sigui en constel·lacions o en els exercicis que s’aniran fent i és a partir de la pràctica que es va introduint la teoria.

  A la part de teoria, es treballaran molt diverses coses, entre elles aprenem com i per què funciona una constel·lació, els Ordres de l’Amor, com actuen i afecten a les diferents àrees de la vida, (moltes vegades inconscientment) i també com a aplicar-los a les nostres vides, ens ajuden a poder mirar la vida, la família, les relacions, el treball … des d’un altre lloc i així poder viure de forma més harmoniosa i satisfactòria.
  En molt poc temps les Constel·lacions familiars creades Bert Hellinger han ampliat molt el seu camp d’acció. Durant la formació podrem veure els diferents tipus de constel·lacions de la mà de Bert Hellinger a través del DVD.
  La formació també consta d’espai per pràctiques, cosa que és fonamental per a les persones que desitgin ser constel·ladors.

  Durant la formació s’assisteix a tallers i monogràfics de Constel·lacions Familiars oberts al públic, així els estudiants tenen la possibilitat de ser representants i vivenciar les dinàmiques que sorgeixen en tot tipus de situacions i famílies.

 • + -

  PROGRAMA DEL CURS

  TEMARI DEL CURS

  INTRODUCCIÓ A LES CONSTEL·LACIONS i ELS ORDRES DE L’AMOR EN ELS SEUS DIFERENTS ÀMBITS

  Introducció a les constel·lacions.
  • Història i evolució de les Constel·lacions familiars i de la filosofia de Bert Hellinger.
  • Bert Hellinger.
  • La mirada sistèmica i fenomenològica.
  • Introducció a la teràpia i la psicologia sistèmica.
  • La teoria de sistemes i el pensament sistèmic.
  • El sentit de l’equilibri en sistemes familiars.
  • Constel·lacions familiars, un enfocament centrat en la solució.
  • Els diferents tipus de constel·lacions: clàssiques, de l’ànima, de l’esperit.
  • Característiques i manera d’actuar en els diferents tipus de constel·lacions.
  • Què ens poden aportar.
  • Quan i com aplicar-les.

  Els ordres de l’amor.
  • El vincle.
  • La vinculació.
  • Diferència entre vincle i relació.
  • Els elements que creen vincle.
  • Diferències entre Consciència familiar, consciència personal i consciència de grup.
  • Jerarquia familiar.
  • Prioritat dels anteriors.
  • Alteracions de l’ordre.
  • El donar i el prendre.
  • Desequilibris en el donar i el prendre.
  • No prendre per arrogància.
  • Negar-se a prendre per excessiu cost.
  • Donar en lloc de prendre.
  • La compensació positiva i la negativa.

  La família d’origen.
  • Trobant l’Amor en les teves arrels.
  • Relacions entre pares i fills.
  • L’amor interromput.
  • Relacions, vinculació i pertinença en els sistemes.
  • La xarxa familiar.
  • Components, jerarquia i ordre.
  • Possibles trastorns en la xarxa familiar.
  • Els germans.
  • La relació entre germans.
  • El bessó solitari.
  • Els germans no nascuts.
  • La lleialtat dels fills cap als pares.
  • Amor cec i amor esclarit.
  • Fidelitats familiars.
  • La parentificación.
  • La identificació.
  • Jo et segueixo.
  • Ho faig per tu.
  • Millor jo que tu.
  • La repetició de dinàmiques entre generacions.
  • Triangulació, parentalización i sacrificis.
  • Les lleialtats visibles i invisibles, les implicacions sistèmiques i possibles solucions.
  • L’amor infantil.
  • Morts o persones oblidades.
  • Treball personal amb la nostra família d’origen.
  El moviment amorós interromput i La confiança en la vida.
  • Com, quan i per què es produeix el moviment interromput.
  • constel·lar el naixement.
  • La confiança en la vida i L’assentiment.
  • El moviment cap a la vida.
  • El que dóna força. El que treu força.

  Els ordres de l’amor en les relacions de parella.
  • El vincle en la relació de parella.
  • La relació entre home i dona. Masculinitat i feminitat.
  • Com ens fem homes i dones.
  • Ser adults en la relació de parelles.
  • La jerarquia i l’equilibri entre el donar i el prendre en la relació de parella.
  • Les limitacions i possibilitats en una relació.
  • El que uneix i el que separa a la parella.
  • Dinàmiques en la relació de parella: gelosia, pors, vergonya, culpa, relacions de tres, infidelitat, maltractaments …
  • Els diferents estats d’una relació.
  • La llibertat i el compromís.
  • La parella i la unió de destinacions.
  • El poder del vincle sexual.
  • Mètodes anticonceptius.
  • Nous models de família.
  • La solteria. La soledat.
  • Renunciar a tenir fills.
  • Tenir moltes parelles.
  • L’amor als fills passa per l’amor al cònjuge.
  • Dinàmiques en separacions, divorcis i parelles anteriors.

  Aconseguir l’èxit i els diners a la vida.
  • La prosperitat i la llei de l’atracció.
  • Els diners i l’èxit en la vida i en els negocis.
  • Els ordres i les lleialtats de l’abundància i dels diners.
  • Dinàmiques que ens impedeixen l’èxit i la prosperitat.
  • Donar-se permís per tenir prosperitat.
  • Sanar la relació amb l’entorn.
  • Alliberar-se de creences que condueixen al fracàs.
  • Equilibrar el donar i el prendre.
  • La creativitat, l’èxit i els diners.
  • Millorar la nostra relació amb els diners.
  • La felicitat i l’assentiment.

  Els ordres de l’amor en les malalties físiques.
  • Les malalties físiques.
  • Salut i malaltia.
  • L’amor que malalta. L’amor que sana.
  • La salut i la malaltia.
  • Dinàmiques sistèmiques.
  • Dinàmiques familiars que porten a la malaltia o al sofriment.
  • La malaltia com a missatge. La intenció positiva de la malaltia.
  • La malaltia com a destinació lliurement elegit.
  • Malalties i les seves possibles causes sistèmiques.
  • Les cures assistencials i pal·liatives.
  • Plans d’actuació de la medicina convencional, la medicina natural i les teràpies alternatives.
  • Els límits del mètode.
  • El sobrepès i els seus motius sistèmics.
  • La sanació del cos, la ment i l’ànima.

  Els ordres de l’amor en les malalties psíquiques.
  • Psicopatologia.
  • Les malalties psíquiques.
  • Addicció: alcoholisme, drogoaddicció.
  • L’anorèxia i la bulímia.
  • Diferenciar on una constel·lació pot ajudar o no.

  Els ordres de l’ajuda.
  • Els ordres de l’ajuda.
  • L’ajuda madura.
  • El lloc de què ajuda.
  • La sintonia amb el seu propi sistema.
  • L’empatia sistèmica del ajudador.
  • Reconèixer els prejudicis i els preconceptes.
  • La mateixa necessitat d’ajudar.
  • Des d’on ajudar.
  • L’actitud i l’escolta terapèutica.
  • Contraindicacions i trastorns.
  • Què ajuda?
  • El que dóna força. El que treu força.

  La consciència, l’ànima, el vincle i la culpa.
  • Què entenem per consciència i ànima en les constel·lacions
  • Consciència personal, consciència col·lectiva i consciència espiritual.
  • Els límits de la consciència.
  • L’Ànima i els camps sistèmics.
  • L’ànima familiar, el gran ànima i l’esperit.
  • Diferents formes d’experimentar la culpa i la innocència.
  • La diferència entre culpa i sentiments de culpabilitat.
  • Compensació, recompensa, Amor cec.
  • El vincle i la relació.
  • El Ego, la Consciència i l’Ànima.

  Els ordres de l’amor en situacions difícils.
  • La cura de pares i avis.
  • Homosexualitat, i la bisexualitat.
  • Secrets familiars i personals.
  • Les herències.
  • Treball social, intervenció en famílies amb problemes.
  • Emigració, immigració i inclusió social.
  • Ludopaties, addiccions.
  • L’incest, l’abús i la violència.
  • Violació o abusos sexuals.
  • Els fills d’una violació.
  • Culpa, innocència, expiació i venjança.
  • Guerres.
  • perpetradors i víctimes.
  • La dinàmica entre el perpetrador i les víctimes en les famílies.
  • La relació entre els morts i els vius.
  SER CONSTELADOR

  L’actitud del constelador: El centre buit.
  • Ser constelador. Actitud personal com constelador. Característiques.
  • El no jutjar i obrir-se al que és.
  • Aturar la ment per poder escoltar. La quietud interior. El silenci. Respiració conscient i meditació. La pràctica de la respiració conscient com un primer pas per arribar a la meditació.
  • Actitud d’acceptació i assentiment davant la vida, a les diferents destinacions i les coses tal com són.
  • La responsabilitat.
  • L’actitud amorosa.
  • Percepció, sintonia i ressonància.
  • L’observació oberta i centrada.
  • L’acceptació. La rendició. L’observació pura.
  • Habitar el cos per poder ressonar.
  • El contacte intern i extern.
  • Els moviments interns i les seves manifestacions.
  • El moviment de la vida.
  • Seguir la intuïció.
  • Treball amb la respiració.
  • Treball amb moviment corporal espontani.

  El contacte amb el client.
  • Diferents tipus de persones com a client i com a terapeuta.
  • El treball amb la imatge interior del client.
  • Sintonia i contacte. L’escolta activa. Pràctiques perceptives.
  • La comunicació segons Virginia Satir.
  • Teoria de la comunicació, el llenguatge verbal i no verbal.
  • Elements bàsics de la comunicació.
  • Canals de llenguatge: Visual, auditiu o cinestèsic.
  • Els ritus del llenguatge.
  • Recursos de la PNL. Aplicats a les constel·lacions.
  • El meta-model.
  • Els moviments oculars.
  • Nivells neurològics.
  • Meta-preguntes.
  • El mapa no és el territori.
  • Els ancoratges.

  La relació terapèutica, els diferents tipus de sentiments i la transferència.
  • Diferents tipus de sentiments.
  • Primaris.
  • Secundaris.
  • Adoptats.
  • Els meta-sentiments.
  • Diferents tipus d’ira. Odi transferit.
  • L’actitud terapèutica.
  • Física relativista per a la relació terapèutica.
  • Jocs manipulatius.
  • Desitjos i pors del terapeuta.
  • La transferència, la doble transferència i la contra-transferència
  • Diferència entre empatia i compassió.

  Els passos per dur a terme una constel·lació.
  • Introducció al procés d’una constel·lació.
  • Identificar les etapes del procés.
  • L’entrevista.
  • Centrar el tema.
  • Els objectius i les expectatives del client.
  • Fets concrets de la família.
  • La comanda.
  • Les preguntes.
  • Configuració inicial.
  • La constel·lació, pas a pas.
  • Lectura de les imatges de la constel·lació.
  • L’observació. La percepció. La intuïció.
  • El treball amb la hipòtesi.
  • Mantenir la claredat en la constel·lació.
  • Els representants, el camp i la constel·lació.
  • Les dinàmiques implícites i explícites.
  • Temps, pes i funció.
  • Frases sanadores.
  • La imatge de solució.
  • Treballs o deures per després de la constel·lació.
  • Mantenir la claredat en la constel·lació.

  Constel·lacions pas a pas
  • La Veu en off del constelador està activa explicant el perquè de cada moviment.
  • Possibles accions davant de cada situació.
  • Localitzar els desordres sistèmics.
  • Diferents situacions i els seus possibles orígens i solucions.
  • Aprendre a interactuar amb el camp.
  • Ampliació de la mirada.
  • Diferents possibilitats en una mateixa constel·lació.
  • Assaig i error.
  • Que personatges treure en cada constel·lació.

  FONAMENTS CIENTÍFICS

  Fonaments científics: Física quàntica i camps morfogenètics.
  • Física quàntica, història i procés.
  • Conceptes bàsics.
  • Per què funcionen les constel·lacions.
  • Teoria Holónica i Teoria de camp mòrfic.
  • Els camps morfogenètics de Rupert Sheldrake.
  • Física quàntica, dimensionalitat i multidimensionalitat.
  • Cosmos, biologia i evolució.
  • Les neurones mirall.
  • La funció de la consciència.
  • Els Nivells Superiors de Consciència.
  • El camp energètic universal.
  • El cos energètic.
  • El temps i l’espai.

  L’ÉSSER HUMÀ

  El conscient, l’inconscient i l’ombra.
  • La conducta humana.
  • Teoria del cicle vital individual i familiar.
  • Relació entre la psicologia transpersonal i la sistèmica.
  • Formació del jo idea i jo ideal (subconscient).
  • El Desenvolupament humà: Prenatal / Infància i Infantesa / Adolescència / Joventut i adultesa / Senectud.
  • Teories de Freud, de Jung i de Perls.
  • La teràpia Primal.
  • La memòria corporal: bioenergètica.
  • La neura.
  • El treball de Virgínia Satir i Gregory Bateson.
  • El que sana de la teràpia.
  • L’autoregulació organísmica.
  • El cicle de la satisfacció de les necessitats.
  • Recursos de la Gestalt aplicats a les constel·lacions.
  • El cicle de la satisfacció de les necessitats.
  • L’autoregulació organísmica.
  • La relació terapèutica.
  • Inconscient, Inconscient personal i inconscient col·lectiu.
  • L’ombra. La nostra pròpia ombra.
  • La importància del cos i la memòria corporal.

  L’eneagrama i la tríada parental.
  • Els enneatipus. La part sana i la insana de cada enneatipus.
  • L’enfocament sistèmic de l’eneagrama.
  • La tríada parental i com es forma el caràcter.
  • El caràcter com a destinació.
  • Què té cura cada tríada en el sistema.
  • Què té cura cada enneatipus en el sistema.
  • La identificació del propi enneatipus i subtipus.

  Nen interior.
  • Treballar amb el nen interior.
  • Conèixer al nostre nen interior: Saber què necessita i donar-li un lloc.
  • Sanar al nostre nen interior.
  • Fer-nos adults.
  • El nen interior ferit i la força de la seva recuperació.
  • Educar al nostre nen interior.
  • Prendre la responsabilitat de la nostra vida.

  Constel·lacions intra-psíquiques.
  • Com ens relacionem dins de nosaltres mateixos.
  • Com es relacionen els nostres diferents jos.
  • Parts excloses.
  • Parts protectores.
  • El self.
  • La nostra ment.

  El trauma.
  • Treball amb el trauma.
  • Reconèixer persones traumatitzades.
  • Com tractar traumes en Constel·lacions Familiars.
  • La fragmentació de la persona traumatitzada: la part supervivent, la part traumatitzada i la part sana.
  • Els diferents tipus de trauma.
  • Trauma de pèrdua.
  • Trauma de perill de mort.
  • Trauma acumulatiu.
  • Com gestionar traumes en Constel·lacions Familiars.
  • Trauma propi, trauma sistèmic.
  • Trastorn d’estrès posttraumàtic.
  • El trauma acumulatiu.

  La relació entre Pares i fills.
  • Diferents tipus de famílies.
  • Els diferents tipus de mare i pare.
  • Arquetips.
  • Intervenció amb parelles, famílies i nous models familiars.
  • Inseminació artificial, fecundació assistida, donació d’òvuls o esperma.
  • Adopció.
  • Dinàmiques d’abandonament.
  • Adopcions il·legals o nens robats.
  • Pares desconeguts.
  • La ira i la ràbia en les constel·lacions de persones adoptades.
  • Els nens il·legítims.
  • Fills morts.
  • Avortaments espontanis i induïts.

  El Guió Natal.
  • El guió natal com a origen de la personalitat adulta.
  • Un recorregut conscient per les etapes primàries de la vida.
  • Anàlisi de les etapes de concepció, gestació i naixement.
  • Buscar les claus que van originar la nostra personalitat.
  • Com afecta: la vida intrauterina, el moment del part i els primers anys de criança a la nostra vida.
  • Incrementar la tolerància i el respecte cap a la vida en totes les seves dimensions.
  • La presa de consciència dels aspectes pertorbadors del guió natal.
  • Com utilitzar les constel·lacions per desbloquejar, deslligar nusos i deixar anar aquests patrons que ens condicionen la vida.

  El bessó solitari.
  • Embarassos de bessons.
  • La pèrdua d’un bessó.
  • Traumes intrauterins.
  • Els símptomes en el nostre dia a dia.
  • Reconèixer el bessó.
  • El procés de curació.
  • El camí cap a la integració.
  • Deixar de projectar al bessó.
  • El comiat i el dol.

  Les nostres creences i la missió a la vida.
  • Què ens ve donat de la nostra família.
  • Què volem nosaltres.
  • Què ens permet el nostre sistema i què no.
  • Anar més enllà de les limitacions del nostre sistema familiar.
  • Què ens fa sentir-nos realitzats i feliços.

  El dol i la mort.
  • Processos del dol.
  • Dol congelat i dol amb amor.
  • El treball amb la mort en constel·lacions.
  • La sintonia amb la mort.
  • La mort com a part de la vida.
  • La mort com a consellera.
  • Quan algú mira a la mort en lloc de a la vida.
  • Respectar el destí de cada persona.
  • Relacionar-se amb clients terminals. Quina ha de ser l’actitud del terapeuta? / Mirar a la mort cara a cara. / Temes pendents abans de morir.
  • La Mort i la Vida es donen la mà en una dansa en què es confonen com si fossin part de la mateixa cosa.

  LES NOVES CONSTEL·LACIONS

  El treball amb el camp i les constel·lacions de l’esperit.
  • L’evolució de les constel·lacions familiars i cap a on es dirigeixen.
  • Les noves constel·lacions com a filosofia aplicada.
  • El centre buit. El no fer. La no intenció.
  • Retirar-se de qualsevol intenció i lliurar els moviments a l’esperit.
  • Transcendir la dualitat.
  • Com rebre la informació i interpretar-la.
  • Dialogar amb el camp.
  • Dialogar amb l’inconscient del client.
  • Com interpretar cada moviment, gest i sensació corporal.
  • Els significats corporals.
  • Estar al servei de l’esperit.
  • El mètode de treball amb les noves constel·lacions.
  • Canvi de personatges en els representants.
  • Els personatges sense nom ni època.
  • Treballar des de la globalitat.

  L’Espiritualitat en les noves constel·lacions.
  • El jo individual. El jo superior i els jos multidimensionals.
  • Escollir a la família.
  • La reencarnació i l’encarnació. (Vides anteriors).
  • Registres akàshics.
  • Karma, dharma i destinació.
  • Missió de vida, missió de l’ànima.
  • La família d’origen, les famílies d’ànima i les famílies còsmiques
  • Contractes d’ànima.
  • Ànimes perdudes, atrapades i clonades. Reunificació en la presència.
  • Les dimensions espirituals des de la comprensió humana.

  Les noves Constel·lacions: multidimensionals, medials.
  • Les constel·lacions multidimensionals.
  • Les constel·lacions medials.
  • L’univers multidimensional.
  • Les diferents dimensions.
  • Passat, present i futur.
  • Realitats paral·leles.

  Les visualitzacions i els contes a les constel·lacions de l’esperit.
  • Els contes com a mètode per arribar a la comprensió.
  • Tècniques i recursos.
  • Les meditacions com a mètode per fer arribar la constel·lació a tots els assistents.
  • Tècniques i recursos.
  • L’ús de la meditació, els contes, metàfores i les visualitzacions per connectar-nos amb la força de la vida.
  • El llenguatge de la hipnosi Ericksoniana.
  • Recursos de la PNL aplicats a les constel·lacions.

  ESPECIALITATS EN CONSTEL·LACIONS

  El genograma i la metagenealogía.
  • La mirada trans-generacional
  • Com fer l’arbre genealògic.
  • Dades que són importants.
  • Com interpretar el genograma.
  • Aplicacions pràctiques de la Psicogenealogia.
  • Començar el treball de recerca del propi genograma.
  • Quina és la meva funció sistèmica en la família.
  • Trobar el parany personal, què et projecta la teva Arbre genealògic.
  • Identificar el teu herència Psicogenealógica.
  • Prendre consciència dels Nusos que et bloquegen.
  • La síndrome de l’aniversari.
  • La importància del nostre nom.
  • Què diu el meu nom sobre mi i sobre la meva família?
  • El nom com a càrrega o recurs.

  Les constel·lacions en consulta individual.
  • Semblances i diferències entre constel·lacions en grup i constel·lacions en sessió individual.
  • L’eina dels ninots: utilitats tècniques relacionades.
  • L’eina dels ancoratges: els diferents nivells de percepció.
  • Altres suports per a les constel·lacions individuals.
  • Avantatges i limitacions de l’aplicació individual.
  • La utilitat del genograma en la sessió individual.
  • Diferents usos de les visualitzacions en la sessió individual.
  • Repàs de dinàmiques en constel·lacions.

  Les constel·lacions estructurals.
  • Diferents tipus de constel·lacions estructurals.
  • Treballar amb les parts d’un mateix.
  • Treballar amb les diferents edats.
  • Quan i com usar-les.
  • Moviments breus.
  • Tretalema.
  • La línia del temps.
  • Recuperar parts de l’Ànima.

  Les constel·lacions regressives.
  • Tècnica bàsica de regressió i les seves variants.
  • Portar a un representant a una altra vida.
  • Segons representants per a una altra vida.
  • Traumes en vides anteriors.
  • Pactes, promeses, juraments, malediccions i postulats que es duen a vides següents.
  • La dimensió sense temps de l’ànima i les seves implicacions terapèutiques.
  • L’experiència de la mort i l’espai entre vides.
  • La vida abans de néixer: concepció, vida fetal i naixement.
  • Fragmentació i recuperació de l’ànima.

  Les Constel·lacions i els animals.
  • constel·lar a les mascotes.
  • El perquè de certs comportaments dels animals que conviuen amb nosaltres.
  • Quin lloc ocupen els animals en el nostre sistema familiar.
  • Els animals com a representants.

  Les constel·lacions xamàniques.
  • Constel·lacions i xamanisme europeu.
  • Concepte de xamanisme.
  • El xaman.
  • El Gran Esperit.
  • Els arquetips d’home i dona.
  • Les direccions de la vida.
  • Els ancestres.
  • L’ànima múltiple. Parts de l’ànima. La seva unió. La seva desunió.
  • Les plantes medicinals.
  • L’Animal Nagual.
  • Somni i somni.
  • El Intent i el Poder personal.
  • El moviment del punt d’encaix.
  • La Natura com a aliat.
  • L’ús d’eines xamàniques en les constel·lacions.
  • Treballar amb Cristalls, Quars i altres pedres.
  • Tambors i sonalls.
  • Els rituals.
  • Recuperar les parts perdudes de l’ànima.
  • Connectar amb les arrels ancestrals.
  • La Roda de la medicina.
  • Recuperar les parts extraviades de l’ànima
  • Trobant l’Amor en les teves arrels.
  • Reconèixer i acceptar a tots els nostres avantpassats.
  • Les danses ancestrals.
  • La invocació.
  • Reconeixement de sensacions, emocions i pensaments importants en el nostre llinatge ancestral.

  Constel·lar els somnis.
  • Què és i fases del son.
  • Funcions del son. C.G. Jung.
  • El procés d’individuació.
  • El mite. Funcions i anàlisi.
  • Somni i somni.
  • Somnis en teràpia sistèmica i constel·lacions.
  • Elements i coneixements necessaris per a la interpretació dels símbols en els somnis.
  • Els somnis i els seus missatges.

  Les constel·lacions en l’educació i en els centres educatius.
  • Problemes de conducta i dificultats d’aprenentatge.
  • Cap a on mira l’alumne.
  • Les prioritats en la vida i en l’ànima de l’alumne.
  • No deixar-nos arrossegar per les aparences.
  • Possibles causes de certs comportaments.
  • Fidelitats familiars.
  • Enfocament sistèmic de l’educació.
  • Assessorament a escoles i centres educatius.
  • Els ordres de l’amor en els centres educatius.
  • Afavorir el sentiment de pertinença en els grups des dels companys de treball, alumnes i pares.
  • El lloc i l’ordre de cada un.
  • Mètodes d’intervenció.
  • Quan el personal i el professional es barregen.
  • Assessorament a pares i educadors.

  Els ordres de l’amor en les empreses i l’assessorament basat en les constel·lacions.
  • Què són les constel·lacions organitzacionals.
  • La visió sistèmica de les organitzacions i les empreses.
  • Constel·lacions laborals.
  • Constel·lacions organitzacionals.
  • Constel·lacions en empreses familiars.
  • Constel·lacions de grans empreses.
  • Les empreses tenen molts sistemes.
  • Funcions possibles de les constel·lacions organitzacionals en empreses.
  • Ordres i principis.
  • Quan el personal i el professional es barregen.
  • Frases tipus per dinàmiques en constel·lacions organitzacionals.
  • Assessorament a empreses.
  • Coaching sistèmic.
  • Eines per treballar amb el client.
  • Lideratge i direcció sistèmics.
  • Anàlisi de problemes i presa de decisions aplicant les lleis sistèmiques.
  • Desenvolupar les seves habilitats de comunicació sistèmica.
  • La cultura de l’empresa.
  PRÀCTIQUES
  • Pràctiques de teràpia individual amb ninots i plantilles.
  • Pràctiques supervisades en grup.
  • Pràctiques amb clients convidats.
  • Supervisió de casos.

 • + -

  HORARIS

  OPCIÓ A: Dimarts de 10 a 14h

  OPCIÓ B: Dimarts de 16 a 20h

  Durada del curs: 20 moduls d’un mes cada un.

  Inici Octubre 2017

 • + -

  INVERSIÓ

  INVERSIÓ:

  • Matrícula: 80 euros
  • Curs: 1800e cada any en 10 mensualitats
 • + -

  A QUI VA DIRIGIDA

  A totes les persones que desitgin augmentar la compressió de si mateixes i de la seva família.
  És un profund procés de desenvolupament personal.
  També ens ajuda a entendre les nostres relacions i el perquè moltes vegades sense desitjar actuem de diverses maneres o se’ns repeteixen circumstàncies en la nostra vida.
  També va dirigida a tots els que vulguin dedicar-se a les constel·lacions familiars com a professió o com a complement o ajuda a la seva professió actual.
  I a tots els professionals de l’ajuda ja siguin: psicòlegs, terapeutes, treballadors socials, educadors, mediadors, coachs, metges, etc. per poder usar com a eina la filosofia de les constel·lacions familiars en el seu àmbit de treball.

 • + -

  EQUIP DOCENT

  Coordinadora de la Formació

  Carme Tuset Padró

  Facilitadora de constel · lacions familiars.
  Formada en Constel · lacions Familiars per Bert Hellinger.
  Formada en Pedagogia Sistèmica.
  Formada en Salut Sistèmica per Stephan Hausner, terapeuta Gestalt.
  Mestratge de Reiki. Especialista en Kinesiologia, Flors de Bach, Teràpia amb vidres i Xamanisme.
  Més de 25 anys impartint tallers d’autorealització.
  Coordinadora i didacta de l’àrea de Constel · lacions Familiars en Espailúdic-Escola Gestalt de Catalunya.
  Professors i facilitadors que col · laboren amb la formació.

   

  Professors i facilitadors que col·laboren amb la formació:

  Albert Valls

  Format en constel·lacions familiars a Espailúdic i amb en Bert Hellinger. Iniciat en Reiki. Format en teràpia craneo-sacral, i ha participat en diferents cursets de Dale Carnegi. Actualment formant-se en teràpia Gestalt i en Shiatsu.
  I cursant la Llicenciatura de Psicologia Sistèmica a la Universitat del Cudec de Mèxic.

  Quim Mesalles Bisbe

  Llicenciat en art dramàtic. Terapeuta Gestalt. Membre titular de la AETG. Llicenciat en psicologia humanista. Trainer en Ludoformació. Soci fundador de l’Associació Espanyola de Ludoformació i Ludotraining (AELL). Formador en dinàmiques de grup. Investigador i especialista en teràpia amb somnis. Format en Teràpia Sistèmica i Constel · lacions Familiars per Bert Hellinger. Format en Coach grupal i individual. Practitioner en PNL.

  Ferran Lacoma Pons

  Terapeuta Gestalt. Membre titular de la AETG. Trainer en Ludoformació. Soci fundador de l’Associació Espanyola de Ludoformació i Ludotraining (AELL). Formador en dinàmiques de grup. Format en Psicoteràpia Integrativa en el programa SAT amb Claudio Naranjo. Especialitzat en Teràpia de Parella. Especialitzat en Teràpia Transpersonal. Facilitador de Meditació dins del corrent filosòfic Vedanta Advaita.

  Nela Bhárgavi

  Terapeuta Gestalt. Membre titular de la AETG. Terapeuta humanista. Trainer en Ludoformació. Practitioner en PNL. Formada en Psicoteràpia Integrativa en el programa SAT amb Claudio Naranjo. Especialitzada en Teràpia de Parella. Especialitzada en Teràpia Transpersonal. Facilitadora de Meditació dins del corrent filosòfic Vedanta Advaita.

  Hector Grijalba

  Metge especialitzat en Neurologia. Terapeuta Gestalt. Director del centre Comunitari de salut Mental “Agua Clara” (Mèxic). Ex-coordinador de Salut Mental del Estat Mexicà. Catedràtic de las mestries en Psicoteràpia Gestalt en la Concòrdia (Mèxic). Coordinador i didacta del àrea de Gestalt Infantil a Espailúdic.

  Lupita Morales

  Llicenciada en Psicologia clínica i educativa. Terapeuta Gestalt. Mestra en Psicoteràpia Gestalt. Especialitzada en psicoteràpia crupal de nens i adults. Directora de las mestries en Psicoteràpia Gestalt de adults i de nens en la Universitat de la Concòrdia (Mèxic) Coordinadora i didacta del area de Gestalt Infantil en Espailúdic. Autora de los llibres “Narración de historias en psicoterapia infantil I y II”

   Graciela Del Pino

  Formació en Constel·lacions Familiars. Formació en Constel·lacions de l’Esperit. Formació en Teràpia Gestalt i en Ludoformació. Estudis universitaris: 3º any de la carrera de Psicologia. Mestra Educació Primària i Jardí d’Infants. Terapeuta floral ,Iniciada en Reiki. Tècnica Metamòrfica. Sanació per Arquetips.

  Graciela Díaz

  Mestra d’educació primària. Màster en pedagogia sistèmica i màster en Programació Neurolingüística. Planificació i coordinació de tallers dirigits a educadors. Acompanyament a projectes alternatius i claustres de col · legis. Participació en el Programa de Formació en Educació Holística Educació22-des de la creació.

img-gestalt3

Deu raons que fan única aquesta formació

1. Sortida professional: La formació et capacita per poder treballar com constelador. Durant el curs es treballaran les diferents àrees: la relació amb el client, la constel · lació en si, els ordres de l’amor i es realitzaran pràctiques. Creem experiència com a base de l’aprenentatge per al teu futur professional.

2. Et proporciona nous recursos en el teu lloc de treball: És una capacitació professional per integrar aquest enfocament aplicat a una professió d’ajuda que es tingui per endavant. Té aplicacions en l’àrea familiar, educatiu, empresarial i social (qualsevol professional d’ajuda: gestaltistas, psicòlegs, advocats, mediadors, coachs, professionals de PNL, educadors, professionals de la salut, terapeutes naturals, treballadors socials, consultors, RRHH, persones que es dediquin a temes de família i parella en general, com violència intrafamiliar, embaràs adolescent, divorcis, adopcions, drets humans, salut, malalties greus i cròniques, addiccions, temes jurídics, migracions, dificultats escolars, problemes vocacionals, etc.

3. Facilita eines a través del treball personal: Es tracta de facilitar a les persones, un espai d’abordatge de les seves pròpies problemàtiques, ja que no podem acompanyar ningú on nosaltres no hem arribat.

4. Posa ordre en la nostra vida: Les constel · lacions tenen la seva base en ELS ORDRES DE L’AMOR; si aprenem i apliquem aquests ordres a la nostra vida, aquesta es va transformant per aportant-nos amor, prosperitat, pau i harmonia.

5. Aprenem a treballar en grup: Coneixeràs com funcionen les interrelacions humanes i les dinàmiques existents en la família.

6. Aprenentatge vivencial: És una formació per ser viscuda. No pot ser explicada ni pot ser llegida. Creiem que les persones aprenem de l’experiència. Per ella les nostres classes són sempre participatives, actives tant des del corporal, el ekocional i el cognitiu, buscant l’equilibri entre el pensar, el fer i el sentir.

7. Creiem, potenciem i acompanyem la teva passió i creativitat: Confiem que les persones tenen els recursos necessaris per al seu desenvolupament òptim a través de contactar i curar els assumptes pendents.

8. Formació intensiva: La formació té una durada de 200 hores realitzades en un curs escolar repartit en 9 mòduls.

9. Formació setmanal: Aquest format permet que l’estudiant pugui integrar més a poc a poc i de forma contínua allò que estudia. El grup es converteix en una cosa important, constituint un suport al llarg de la formació.

10. Obrim nous espais: Per a nosaltres la formació és sinònim d’investigació, cada any obrim espais nous.