Català | Español
Truca'ns al
605631649 / 972092634
FORMACIÓ GESTALT ENTRE SETMANA (Girona)
FORMACIÓ GESTALT ENTRE SETMANA (Girona)
 • + -

  FORMACIÓ

  MATRÍCULA OBERTA!

  FORMACIÓ AVALADA PER LA AETG.

  La Gestalt com a tal va néixer de la mà de Fritz Perls als anys 50 i permet tenir accés a les pròpies necessitats, fer-nos conscients d’elles i de la nostra reactivitat. Té a veure amb ser conscient i aprendre a viure en el present i així poder acceptar totes aquelles parts que ens formen com un tot integrat.
  Els tres anys de formació permeten un desenvolupament personal tal que, encara que la vida consti de les mateixes “parts”, la forma de viure es converteix en un tot molt més harmònic, responsable i tolerant. Està enfocada a desenvolupar les capacitats com a terapeuta i així, poder iniciar amb les pràctiques supervisades la capacitat d’entendre i atendre als altres.

  LA GESTALT ES BASA EN TRES PILARS:

  • L’ aquí – ara en oposició al allà – llavors.
  • La autorresponsabilitat de sentiments i accions.
  • La relació que s’estableix en el jo – tu.

  La Gestalt creu en l’autoregulació organísmica: l’individu tendeix a organitzar-se de la millor manera possible tal com entén la realitat en aquest determinat moment.

  Dóna més importància al com que al perquè.

  EN LA TERÀPIA GESTALT S’INCLOU:

  • La consciència de la psicoanàlisi freudiana.
  • L’espontaneïtat del psicodrama de Reinhardt i Moreno.
  • El suport de l’ humanisme, segons Rogers.
  • La confrontació del zen i del xamanisme.
  • La relació segons Buber i Smuts.

  Fa 5 anys, vam descobrir a Laura Perls i la Costa Est a través de la Carmen Vàzquez i vam viatjar a Nova York a treballar amb la Ruella Frank (Deixebla de Laura Perls), ampliant així la Gestalt que va dur a Espanya Claudio Naranjo (Deixeble de Fritz Perls).

 • + -

  DIRIGIT A

  A QUI VA DIRIGIT?

  •  A totes les persones interessades en aprofundir en el seu creixement personal.
  • A professionals de salut, psicologia, comunicació, treball social, recursos humans, empresa …
  • A terapeutes i, en general, a persones de l’àmbit de l’ajuda interessades en desenvolupar un ampli coneixement de si mateixes i dels altres.
 • + -

  METODOLOGIA

  METODOLOGIA:

  Els tallers són experiencials i es realitzen treballs en els camps:

  • Teòrics sobre els principis bàsics de la Gestalt.
  • Vivencials, de desenvolupament amb dinàmiques grupals.
  • D’elaboració del experimentat.
 • + -

  OBJECTIUS

  ELS OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ SÓN:

  • Treballar en profunditat sobre un mateix per poder treballar amb altres.
  • Prendre consciència de la autorresponsabilitat.
  • Desenvolupar la consciència de l’aquí – ara.
  • Iniciar l’aprenentatge de l’actitud gestàltica.
  • Aprendre les regles bàsiques de comunicació gestàltica.
  • Entendre els mecanismes d’evitació del jo.
  • Comprendre el cicle de l’experiència.
  • Reconèixer els mecanismes d’actuació propis.
  • Aprendre a assumir la totalitat del jo.
 • + -

  CURS BÀSIC

  JOCS I DINÀMIQUES DE LA GESTALT

  Introducció a la Gestalt, què implica a nivell verbal i personal.

  Responsabilitzar-se dels propis sentiments i pensaments i assumir les conseqüències dels actes, independentment de la vida que s’hagi tingut.

  Començar a veure com em relaciono a través de dinàmiques i dels jocs gestàltics.

  AQUÍ I ARA: ADONAR-SE  (AWARENESS I COUNSCIOUSNESS)

  Potenciar viure el present i la consciència del Jo a través de l’adonar-se’n.

  Diferències de l’adonar-se gradual (Awareness), de la consciència de l’adonar-se (Consciousness) l’adonar-se com a experiència (Insight).

  FRONTERA DE CONTACTE I TIPUS DE CONTACTE

  Adonar-se del contacte amb un mateix i amb els altres, aprofundint en l’ús dels sentits i de la capacitat d’establir, trencar, minimitzar o fins i tot rebutjar el contacte.

  Introduir-se en el concepte de frontera de contacte gestàltic.

  Obtenir coneixements dels fonaments bàsics de la filosofia de M. Buber: “l’entre” de la teràpia gestàltica.

  POLARITATS

  Descobrir parts oposades de la persona, conflictes interns i divisions que experimentem com a guerres internes.

  Conèixer el pensament diferencial: la indiferència creativa o punt zero de S. Friedlaender.

  EL CICLE DE L’EXPERIÈNCIA I MESCANISMES I

  Relació entre sensació corporal i la satisfacció de necessitats.

  Aprendre a veure com satisfer les nostres necessitats i com les interrompem a través del cicle de l’experiència.

  Explorar les interrupcions en els diferents nivells del cicle de l’experiència: Insensibilització i introjecció.

  MECANISMES D’ EVITACIÓ DEL CONTACTE II

  Explorar les interrupcions del cicle de l’experiència en els diferents nivells: Projecció i retroflexió.

  MECANISMES D’ EVITACIÓ DEL CONTACTE III

  Interrupció del cicle de l’experiència en els diferents nivells: Desvalorització, desviació i confluència.

  Recull de tot el cicle.

   

  GESTALT EN MOVIMENT, EL COS I LA GESTALT

  Aprofundir en el treball corporal per utilitzar el cos com a eina bàsica.

  Amplificació de l’atenció al cos i al moviment, aprendre a escoltar els símptomes, els gestos i el llenguatge corporal.

   

  EL LLENGUATGE DELS SOMNIS

  Aprendre a treballar els somnis des de l’enfoc gestàltic on cada part que sorgeix al somni és una part del somiador. Aprendre a integrar aquest símbol com a part de la persona.

  INTENSIU RESIDENCIAL: PARES, FAMÍLIA I GESTALT

  Stage final del Curs Bàsic:

  Treballar la relació amb el pare i la mare.

  Integració en l’adult del que va passar quan s’era nen, arribant a la reconciliació amb les figures paternes.

  (*) Al llarg del curs realització de tallers grupals supervisats.

  (*) L’ordre del temari pot veure’s puntualment alterat per motius organitzatius.

 • + -

  CURS SUPERIOR I

  COS – EMOCIÓ – COGNICIÓ

  Aprendre a gestionar i a posar al nostre servei el cos, les emocions i la cognició. Aprofundir en la distinció de les tres dimensions (cos-emoció-cognició) amb la idea d’incloure-les totes en contacte terapeuta – client.

  RECEPCIÓ – RESSONÀNCIA –RESPOSTA

  Millorar la comunicació en el present en la relació terapèutica.

  Aprendre a obtenir una millor recepció del missatge de l’altre, a escoltar què ens passa a nosaltres i descobrir quina pot ser la millor resposta terapèutica.

  SEQÜÈNCIA DE CONTACTE I AJUSTOS CREATIUS

  Conèixer la seqüència de contacte explicada des de la Costa Est i quina diferència hi ha amb el pensament de la Costa Oest.

  Exploració del contacte a través dels ajustos creatius que anem fent i descobrir els nostres ajustos conservadors. Explorar com un mecanisme d’interrupció del contacte pot ser un ajust que ens ajudi a contactar.

  LA PRIMERA ENTREVISTA I ELEMENTS I TÈCNIQUES DE TREBALL DEL TERAPEUTA GESTÀLTIC

  Introducció a la noció d’entrevista a nivell teòric i pràctic. Què cal conèixer d’una persona que arriba per primera vegada amb una demanda terapèutica.

  Treball pràctic amb eines gestàltiques.

  Fomentar l’autenticitat i la manifestació del sentir del terapeuta com a mètode de treball.

  LA CADIRA CALENTA

  Aprofundir en el treball amb la cadira calenta, facilitant la comprensió i integració de les diferents parts en conflicte intra i interpersonal.

  Aprofundir en les funcions de la multicadira i en la figura del observador.

  SELF I TEORIA DE CAMP

  Conèixer i experimentar la dinàmica del self i adquirir els coneixements bàsics de la Teoria de Camp.

  Profunditzar en les diferents maneres gestàltiques d’abordar la Teoria de Camp i la del self.

  Conèixer els fonaments bàsics de la Fenomenologia de Husserl.

  TRANSFERÈNCIA I CONTRATRANSFERÈNCIA

  Teoria i pràctica de la transferència i de la contratransferència, així com el seu ús específic com a eina dins de la sessió terapèutica.

  DRAMATITZACIÓ GESTÀLTICA / FANTASIES TEMUDES VS. DESITJADES

  Aprofundir en les tècniques teatrals, que permeten veure la Gestalt com un model viu i actiu. Experimentar la utilitat terapèutica de la dramatització i poder aconseguir un canvi de guió.

  TERÀPIA INDIVIDUAL VS TERÀPIA DE GRUPAL. Tancament del curs.

  Diferències i semblances entre teràpia individual i en grup.

  Fases de què consta la formació del grup.

  BUIT I COS

  Aprendre i experimentar què és el buit i com transitar-lo per a què pugui sorgir alguna cosa nova.

  INTENSIU RESIDENCIAL: AMOR, SENSUALITAT I SEXUALITAT

  Revisió d’idees introjectades i de la vivència personal de la sexualitat.

  Distinció entre sexualitat, sensualitat i amor.

  Acceptació del propi cos i obertura a altres experiències de plaer.

  (*) Al llarg del curs realització de tallers grupals supervisats.

  (*) L’ordre del temari pot veure’s puntualment alterat per motius organitzatius.

 • + -

  CURS SUPERIOR II

  LES CAPES DE LA NEUROSIS

  Estudiar els jocs que utilitzem en la relació amb els altres i amb nosaltres, observant els mecanismes neuròtics més utilitzats.

  Conèixer i contactar les diferents etapes del creixement personal i de l’altre.

  GENOGRAMA

  Aprendre les utilitats terapèutiques del genograma i a elaborar el propi genograma familiar i el del client.

  TERÀPIA FAMILIAR I SISTÈMICA

  Conèixer com es el desenvolupen les Constel·lacions Familiars com a eina per a la teràpia individual i grupal.

  LA PARELLA I LA TERÀPIA DE PARELLA

  Treballar la parella actual i les passades, revisant possibles patrons de comportament, i alhora revisar la importància de la família d’origen quan decidim a qui triem com a parella.

  MODALITATS D’INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

  Treballar la relació terapeuta – client i les seves diferents posicions en la teràpia.

  Diferents tipus de terapeuta, segons l’ús d’un enfocament corporal, mental o emocional.

  PSICOPATOLOGIA
  Introducció a la salut mental i a les diferents psicopatologies des d’una perspectiva gestàltica. Aprendre diferents psicopatologies des d’una perspectiva gestàltica, la Teoria del Camp i del self.

  INTRODUCCIÓ A L’ENEAGRAMA

  Estudiar els diferents eneatips com a formes rígides d’actuació.

  PSICODRAMA I PARTY PARTS

  Treballar el psicodrama com a eina per expressar allò que pot estar reprimit en l’inconscient. Creació de finals inesperats i integració del que hi va haver.

  Experimentar el treball de Virginia Satir i les diferents representacions.

  PRÀCTIQUES SUPERVISADES I TANCAMENT

  Realització d’una teràpia individual i una teràpia grupal supervisades pels tutors.

  INTENSIU RESIDENCIAL: EL DOL. TANCAMENT DEL GRUP
  Comiat del grup. Aprofundir en l’elaboració i les fases del dol, les separacions i les pèrdues.

  (*) Al llarg del curs realització de tallers grupals supervisats.

  (*) L’ordre del temari pot veure’s puntualment alterat per motius organitzatius.

 • + -

  HORARI

  INSCRIPCIONS OBERTES!

  La Formació Gestalt consta de 600 hores lectives en tres anys.

  HORARI:  
  Curs Bàsic: 200 hores.

  • El curs es realitzarà tots els dijous al matí de 9h a 14h o bé tots els dijous tarda de 16:00 a 21:00h d’Octubre a Juny més stage residencial al juliol.

  Curs Superior 1: 200 hores.

  • Mateix horari més stage residencial al juliol.

  Curs Superior 2: 200 hores.

  • Mateix horari més stage residencial al juliol.
 • + -

  INVERSIÓ

  INVERSIÓ:

  1800 euros per curs (180 euros al mes d’octubre a juliol ) més 100 euros de matriculació al primer any. I 180 euros de  l’intensiu residencial de juliol. Les despeses d’estada de l’stage residencial intensiu van a càrrec de l’alumne.

  (*) Pagament al comptat: 5% de descompte

  INSCRIPCIONS:

  Mitjançant Entrevista prèvia concertada. Places limitades.

 • + -

  TITULACIÓ

  TÍTOL ESCOLA GESTALT DE CATALUNYA DE GIRONA:

  L’haver assistit a la formació en el centre, juntament amb la presentació dels treballs corresponents i el vistiplau dels tutors, dóna dret a un certificat d’Assistència a la Formació en Teràpia Gestalt, expedit per l’Escola Gestalt de Catalunya de Girona.

  Al final del curs l’alumne ha d’haver:

  • Assistit el 90% a la formació.
  • Lliurat una Autobiografia Emocional.
  • Lliurat les Memòries de la formació.
  • Realitzat dues exposicions teòriques grupals.
  • Realitzat una pràctica individual i una altra grupal supervisades.
  • Haver entregat el treball final.

  * L’Escola Gestalt de Catalunya es reserva el dret d’entrega del diploma, en el cas que tant la direcció com els tutors de la formació creguin que l’alumne no ha acabat el procés personal, es valorarà amb l’alumne l’ opció de repetir si fos necessari. De la mateixa manera, en el cas de no complir tots els requisits o de no haver acabat amb el procés personal, l’Escola es compromet a donar un certificat d’hores d’assistència, que no és vàlid com a títol.

  TÍTOL AVALAT PER L’AETG (ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE TERÀPIA GESTALT)

  Per accedir a la titulació de “Formació en Teràpia Gestalt: Teoria i Metodologia” avalada per la AETG cal formalitzar els tràmits amb l’Associació. Aquests són:

  • Tenir en disposició el títol de l’Escola (complint els requisits anteriorment citats).
  • Haver realitzat 80 hores de teràpia individual amb un membre titulat de l’AETG o amb un membre adherent avalat per un membre titulat.
  • Haver realitzat 20 hores de supervisió grupal (o 10 hores de supervisió individual) amb un membre titular de l’AETG.

   

img-gestalt

DEU RAONS PER FER ÚNICA AQUESTA FORMACIÓ

1. Aprenentatge vivencial: Creiem que les persones aprenem de l’experiència. Per això les nostres classes són sempre participatives, actives i els estudiants poden concloure els seus propis adonar-se, de la manera més significativa per a l’ésser humà: fent.

2. Dedicació exclusiva: Tot l’equip de la formació es dedica exclusivament a ensenyar i fer teràpies. L’orientació professional i exclusiva confereix un segell propi.

3. L’AETG ens reconeix com a escola: En completar la formació i formalitzats els tràmits sol · licitats per l’Associació, es lliurarà el diploma avalat per ells.

4. Més per menys: La gestió del centre s’orienta a maximitzar l’eficàcia de temps, diners i energia invertides. Per això, el nostre centre té cura del minimitzar els costos.

5. Format setmanal: Aquest format permet que l’estudiant pugui integrar més a poc a poc i de forma contínua allò que estudia. El grup es converteix en una cosa important, constituint un suport sostingut al llarg de la formació.

6. És una teràpia humanista: Les persones són mirades en un sentit holístic, atenem la part racional, la emocional, les sensacions corporals així com les relacions i els vincles.

7. Treballem l’Autorregulació organísmica: Confiem que les persones tenen els recursos necessaris per al seu desenvolupament òptim.

8. Gestalt com una forma de viure la vida: No pretén encaminar pel camí de l’esotèric o la il · luminació sinó amb els peus ben posats a terra, de manera plena, lliure i oberta; acceptant i responsabilitzant pels que som.

9. L’objectiu principal és mostrar l’autenticitat. Aquesta formació et permet connectar amb el més genuí d’un mateix parell mostrar al món sense objeccions.

10. La formació està avalada i reconeguda per la universitat de la Concòrdia d’Aguascalientes-Mèxic, amb la qual tenim un conveni d’intercanvis que et permet assistir a les seves classes durant un mes de forma totalment gratuïta.

[/one_third_last]