Català | Español
Truca'ns al
605631649 / 972092634
DIPLOMA DE POSTGRAU EN PSICOTERÀPIA GESTALT
DIPLOMA DE POSTGRAU EN PSICOTERÀPIA GESTALT
 • + -

  PRESENTACIÓ

  El Diploma de Postgrau en Psicoteràpia Gestalt dóna resposta a les necessitats pràctiques en l’àmbit de la psicologia i de la demanda dels estudiants de poder posar en pràctica de forma segura els coneixements adquirits. També respon a la necessitat social d’assolir un creixement personal dins el món terapèutic. Creiem que la creació d’aquest postgrau és necessària ja que no hi ha cap oferta d’aquest tipus i els estudiants ho estan demanant; cal tenir en compte que molts estudiants de Psicologia fan la seva formació en escoles privades per poder accedir a aquest tipus de formació.

  Això ajudaria als estudiants a adquirir eines i recursos pràctics per aplicar a tot tipus de teràpies. L’enfocament és humanista i holístic. La metodologia és vivencial i pràctica, i està basada en l’experiència. L’alumne pot posar-se en el paper i la posició del terapeuta i del client per tal d’adquirir habilitats i tècniques que li permetin realitzar un bon acompanyament en el procés terapèutic i personal. El que caracteritza a la teràpia Gestalt és que tota la seva metodologia és pràctica i vivencial.

  A diferència d’altres formacions en escoles privades, aquest postgrau ofereix la possibilitat de treballar amb les dues corrents gestàltiques: la costa Est (de Laura Perls) i la Oest (de Fritz Perls).

 • + -

  OBJECTIUS

  Els objectius principals del curs són crear nous coneixements tècnics i noves estratègies i desenvolupar una base teoricopràctica per millorar les habilitats terapèutiques. Així mateix, l’estudiant adquireix eines d’autoconeixement personal, recursos pràctics per afrontar el món de la psicoteràpia individual i grupal i aprèn en profunditat els diferents recursos a través d’una experiència directa i vivencial incorporant actituds, habilitats i destreses tècniques i metodològiques des d’una perspectiva humanista i holística: la psicoteràpia Gestalt.

  Objectius específics:

  – Capacitat per a desenvolupar competències teoricopràctiques per a poder realitzar la funció del psicoterapeuta, donant suport i acompanyament en el procés terapèutic.
  – Capacitat per aplicar metodologies per dissenyar i practicar teràpies grupals i individuals amb adults, nens i adolescents tant a nivell teòric com pràctic.
  – Capacitat per identificar els factors clau en la demanda del pacient i desenvolupar la primera entrevista així com saber estructurar i dissenyar el procés terapèutic en cada cas.
  – Capacitat per identificar els factors clau dins d’un grup terapèutic i desenvolupar el creixement del grup.
  – Capacitat per realitzar un treball personal que permeti acompanyar altres i així adquirir l’actitud de la doble atenció necessària en el món de la teràpia.
  – Capacitat per a desenvolupar estratègies comunicatives i efectives en el camp terapèutic.
  – Capacitat per conèixer i comprendre els mecanismes d’actuació i les pròpies limitacions personals, a nivell mental, emocional i conductual.
  – Mostrar capacitats crítiques per valorar el treball propi i aliè.
  – Capacitat de desenvolupar una escolta activa i empàtica, atendre a la conducta verbal i no verbal, posant èmfasi en la fenomenologia de la relació jo-tu, i així comprendre a la persona i donar-li eines perquè pugui gestionar les seves emocions, pensaments i conducta .
  – Capacitat per tornar la informació d’una manera clara i precisa (retroalimentació i feedback).
  – Coneixements metodològics i teòrics de la teràpia Gestalt, tant de la costa Est com de la costa Oest.

  Competències transversals:
  – Capacitat d’autoconeixement.
  – Capacitat d’organització i planificació del treball i el temps.
  – Capacitat per actuar de manera honesta i ètica amb el pacient.
  – Capacitat per generar noves creacions i idees dins el camp terapèutic a nivell individual i grupal.
  – Capacitat per seleccionar, recollir i gestionar informació i seguir un aprenentatge de manera autònoma.
  – Capacitats per treballar en equip i en grup.
  – Capacitats per poder comunicar-se en públic.
  – Capacitat per resoldre conflictes dins i fora del context terapèutic.
  – Capacitat per analitzar i resumir la informació més important així com transmetre-la.

   

 • + -

  A QUÍ VA DIRIGIT

  A estudiants, professors i professionals interessats en l’àmbit de la psicoteràpia humanista per aplicar-la en diferents àmbits: terapèutic, salut, educació, social …

 • + -

  REQUISITS D'ADMISSIÓ

  – Estar en possessió d’un títol universitari relacionat amb la psicologia, les ciències de la salut, les ciències socials o humanistes
  – Amb títol universitari estranger: haurà d’acreditar un nivell de formació equivalent als títols espanyols de grau i ha de donar accés a estudis de postgrau en el país d’expedició.
  – Les persones que hagin realitzat la formació en teràpia Gestalt a l’Escola Gestalt de Catalunya però no estiguin en possessió d’una titulació universitària relacionada amb la psicologia, les ciències de la salut, les ciències socials o humanistes, podran també tenir accés al postgrau: se’ls convalidarà el primer mòdul i obtindran un certificat d’assistència al curs.

  Les persones que hagin cursat una formació en teràpia Gestalt a una altra escola, hauran de presentar el pla d’estudis detallant el programa i els treballs que hagin realitzat. Hauran de presentar també la titulació conforme han acabat la formació. Un cop lliurada, es valorarà la convalidació dels seus estudis. En cas de poder accedir al postgrau, obtindran un certificat d’assistència al curs.

   

 • + -

  PROGRAMA

  MÒDUL 1: BASES DE LA TERÀPIA GESTALT
  – Contextualització de la teràpia gestalt. L’aquí i ara:
  Introducció a la teràpia Gestalt i als seus principis bàsics: el «aquí-ara» en oposició al «allà-llavors», l’autoresponsabilitat de sentiments i accions, la relació que s’estableix en el jo-tu i l’autoregulació organísmica.
  Potenciar «viure el present» i la consciència del jo a través del «adonar-». Diferències entre adonar-gradualment (awareness) i donar-se compte com a experiència (insight).

  – Les polaritats i el cicle de l’experiència:
  Veurem les parts oposades de la persona, conflictes interns, divisions que experimentem com guerres internes. Treball per aconseguir la integració dels oposats.
  Corba de solució de necessitats. Relació entre la sensació corporal, la satisfacció de necessitats i com es completa aquesta satisfacció.

  – Mecanismes d’evitació del contacte:
  Interrupció del cicle de l’experiència en els diferents nivells: insensibilització, introjecció, retroflexió, projecció, desviació i confluència.

  Treball: autobiografia.

  MÒDUL 2: ASPECTES TÈCNICS DE LA TERÀPIA GESTALT DE LA COSTA EST
  – Tipus de contacte i patrons de moviment relacional:
  Exploració dels patrons de moviment infantil i la seva relació amb la vida adulta. Fer atenció als patrons de moviment en teràpia és especialment útil per a comprendre i treballar amb els bloquejos psicofísics primerencs i entendre com aquests van a manifestar-se al present al llarg de la trobada terapèutica.

  – Ajustaments creatius, ajustaments conservadors i la construcció relacional del caràcter. El self relacional: jo-tu-nosaltres (el camp):
  Tot contacte produeix un ajust creatiu entre individu i entorn, la suma dels ajustos creatius constitueix el caràcter. Els ajustos creatius mantinguts deriven en ajustos conservadors que actuen com a respostes inconscients en les relacions (automatismes conductuals)
  El camp organisme-entorn. La relació entre el cos, les emocions i la ment.
  El contacte amb nosaltres mateixos (el cos), la percepció de l’altre (els sentits) i el «nosaltres» que construeix el camp relacional.
  – La ressonància terapèutica:
  El terapeuta com a instrument. Els tres nivells de ressonància. És fonamental aprendre a sentir-se i a sentir a la persona que tenim davant, en l’aquí i ara, a través del físic, l’emocional i el mental. Una bona relació terapèutica és aquella en què puc anar de mi a tu i de tu a mi ressonant a tots els nivells amb consciència i estant present amb tu.

  Treball: teràpia individual + memòria teràpia individual.

  MÒDUL 3: ELEMENTS I TÈCNIQUES APLICADES A LA GESTALT:
  – Transferència i contratransferència:
  La teràpia Gestalt posa especial accent en la relació jo-tu. Des d’aquí, la transferència i la contratransferència són utilitzades per a la construcció d’una relació real i genuïna entre dues personalitats diferents. La transferència com reapropiació i responsabilitat de les projeccions. D’una base transferencial a una base dialogal. Transferència per transparència i autenticitat.

  – Elements i tècniques del treball terapèutic gestàltic:
  La primera entrevista: què cal saber d’una persona que arriba per primera vegada amb una demanda terapèutica.
  Treball pràctic amb eines gestàltiques. La cadira calenta com a facilitadora de la comprensió i integració de les diferents parts en conflicte intra- i interpersonal.

  -Configuraciones gestàltiques, psicodrama i dramatització gestàltica:
  Configuració dels conflictes que porta el client utilitzant ninots (Playmobils) i elements de sòl (petjades i plantilles) per tenir una mirada global i sistèmica, i d’aquesta manera entendre millor el que està passant i veure el camí cap a la solució.
  El psicodrama com a eina per expressar el que pot ser reprimit en l’inconscient. Creació de finals inesperats i integració del que va ser.

  Treball: tríades

  MÒDUL 4: ÀMBITS D’ESPECIALITZACIÓ TERAPÈUTICA. PSICOPATOLOGIA I NEUROSIS:
  – Les capes de la neurosis:
  Estudi dels jocs que utilitzem en la relació amb els altres, traient a la llum els mecanismes neuròtics més utilitzats. Estudi dels diferents enneatipus com a formes rígides d’actuació.

  – Psicopatologia gestàltica:
  Psicopatologia com un fenomen co-creat del camp (co-relació de l’individu amb el seu entorn). El patiment psicològic. Ampliació de coneixements diagnòstics i d’intervenció des de la teoria de la teràpia Gestalt.

  – Abordatge terapèutic de la sexualitat i de la teràpia de parella. el cos, la sexualitat i el terapeuta gestàltic. Tancament del grup:
  Com tractar la sexualitat en les sessions de teràpia. Abordatge dels abusos, traumes i disfuncions. Diferenciació entre amor, sensualitat i genitalitat.
  La relació de la parella comporta necessàriament situacions conflictives que, si no són posades a la llum, impedeixen el creixement mutu. La vida en parella no és un estat fix, sinó un procés dinàmic, un sistema en creixement format per dues persones que el nodreixen i es fonen a estones en ell sense deixar d’existir al mateix temps com a éssers individuals. La trobada amorós es presenta llavors com una invitació a mirar-nos a la cara i desenvolupar les nostres qualitats més profundes.

  Treballs: memòria del postgrau i exposició oral

  Treball final de postgrau

 • + -

  HORARI

  Horari: Dissabte de 9 a 14 h i de 15.30 a 19.30h i diumenge de 9 a 15 h (un cap de setmana al mes, excepte maig i juny que seran dos caps de setmana)
  Sessions presencials:

  21-22 d’octubre,11-12 de novembre i 16-17 de desembre de 2017;

  13-14 de gener, 10-11 de febrer, 10 -11 de març, 7-8 d’abril, 5-6 i 19-20 de maig, 2-3 i 16-17 de juny i 14-15 de juliol de 2018.

  Treball final de postgrau: 15 setembre 2018.

 • + -

  PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ

  Professorat:
  – Mònica Cunill Olivas: Veure currículum a l’apartat Direcció.

  – Helena Bellod Blanes: Veure currículum a l’apartat Coordinació.

  – Quim Mesalles Bisbe: Director de l’Escola Gestalt de Catalunya. Llicenciat en Art Dramàtic. Terapeuta Gestalt. Membre titular de la AETG. Llicenciat en Psicologia Humanista. Trainer en ludoformació. Soci fundador i didacta de l’Associació Espanyola de Ludoformació i Ludotraining (AELL). Formador en dinàmiques de grup. Investigador i especialista en teràpia amb somnis. Format en teràpia sistèmica i constel·lacions familiars per Bert Hellinger. Format en coaching grupal i individual. Practitioner en PNL.
  – Ferran Lacoma Pons: Director de l’Escola Gestalt de Catalunya. Terapeuta Gestalt. Membro titular de l’AETG. Trainer en ludoformació. Soci fundador i didacta de l’Associació Espanyola de Ludoformació i Ludotraining (AELL). Formador en dinàmiques de grup. Format en psicoteràpia integrativa al programa SAT amb Claudio Naranjo. Especialitzat en teràpia de parella. Especialitzat en teràpia transpersonal. Facilitador de meditació dins del corrent filosòfic Vedanta Advaita.

  – Carmen Vázquez Bandín: Coordinadora d’àrea. Llicenciada en Psicologia Clínica i Filosofia. Psicoterapeuta Gestalt i Formadora Gestalt per Los Angeles Institute for Gestalt Therapy (EE. UU.). Expresidenta de AETG. Membre de la EATG (European Asociaton of Gestalt Therapy). Membre de la FEAP. Ha publicat articles sobre diversos temes de psicologia clínica. Ha escrit i publicat llibres sobre teràpia Gestalt a més de traduir molts llibres en anglès i francès sobre el tema.

  – Marta Cabré Cunill: Coordinadora d’àrea. Mestra. Pedagoga. Terapeuta Gestalt. Màster en Educació en Valors. Màster en Ludoformació. Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport de Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Tutora de l’àrea de Gestalt infantil a Espailúdic-Escola Gestalt de Catalunya.

  – Natàlia Gromaz Recacha: Veure currículum A l’apartat Coordinació.

  – Charo Rojas: Coordinadora d’àrea. Diplomada en Educació Infantil. Formada en constel·lacions familiars. Especialitzada en constel·lacions individuals i en constel·lacions aplicades a problemes de sobrepès i alimentació. Col·laboradora didacta en les àrees de Gestalt infantil i constel·lacions familiars a Espailúdic-Escola Gestalt de Catalunya ia la Universitat de la Concòrdia (Mèxic).

  – Anna Nebot Sánchez: Psicòloga col·legiada. Terapeuta Gestalt. Postgraduada en Teràpia Sexual. Especialista universitària en educació afectivosexual. Formada en teràpia Gestalt amb adolescents. En formació en teràpia Gestalt infantil.Coordinadora dels cursos de formació en Espailúdic-Escola Gestalt de Catalunya.

  * La Fundació es reserva el dret d’anul·lar el curs. L’organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient ia tornar l’import de tots els pagaments realitzats.
  Direcció:

  Mònica Cunill Olivas: Docent i investigadora de la UdG. Especialitzada en processos de pèrdua i dol. Atenció a famílies en contextos de crisi.

  Coordinació:

  – Helena Bellod Blanes. Directora de l’Escola Gestalt de Catalunya-Girona. Llicenciada en Psicologia (núm. De col·legiada: 18893) .Terapeuta Gestalt.Tutora de grups de formació de teràpia Gestalt .. Membre afiliada de AETG. Formació en constel·lacions familiars. Experiència professional amb adolescents. Experiència professional amb gent amb discapacitat intel·lectual i física, psicòtics, trastorns de conducta i autistes.

  – Natàlia Gromaz Recacha: Coordinadora de l’Àrea de Gestalt Infantil a l’Escola Gestalt de Catalunya-Girona. Llicenciada en Psicologia (núm. De col·legiada: 18246). Pràctiques al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil d’Olot. Terapeuta Gestalt Infantil. Espailúdic Espaiterapèutic-Escola Gestalt de Catalunya. Tutora de grups de teràpia Gestalt. Formació en Regulació Emocional i Problemes ansiosodepressius. Formació en Tècniques de Relaxació. Curs de monitora de lleure.