Català | Español
Truca'ns al
605631649 / 972092634
TALLERS CONSTEL.LACIONS FAMILIARS (Girona)
TALLERS CONSTEL.LACIONS FAMILIARS (Girona)
 • + -

  TALLER

  QUÈ SÓN LES CONSTEL·LACIONS FAMILIARS?

  Les Constel·lacions Familiars són una eina terapèutica de les teràpies breus, sistèmiques, amb orientació fenomenològica. Aquesta Teràpia es diferencia d’altres per la seva extrema rapidesa. En una Constel·lació (que dura al voltant d’1 hora) s’aconsegueixen comprensions molt clares sobre les dinàmiques i implicacions que mantenen els problemes i sovint, es desenvolupen importants moviments de solució.

  El mètode va ser creat i sistematitzat per BERT HELLINGER, filòsof, teòleg i missioner a l’Àfrica durant més de 15 anys. Més tard es va fer psicoanalista i, a través de la dinàmica de grup, la Teràpia Primària, l’Anàlisi Transaccional i diversos mètodes de Hipnoteràpia va arribar a desenvolupar la seva pròpia teràpia sistèmica i familiar. Les Constel·lacions Familiars que enfoquen directament cap a la solució, li van valer el reconeixement com un dels terapeutes claus del món psicoterapèutic actual.

  En la seva essència, les constel·lacions permeten, en primer lloc que la persona pugui veure en una forma vivencial i no a través del llenguatge, les circumstàncies que es troben a la base de les seves dificultats i a través d’aquest veure, és possible albirar accions guaridores que ajuden a resoldre el conflicte.
  Les constel·lacions es basen en la Teoria de Sistemes i, dins d’ella, en el reconeixement que els grups humans es regeixen per lleis i patrons innats.

  Aquest conjunt de lleis naturals, familiars, socials i espirituals és el que Bert Hellinger anomena els ordres de l’amor. La transgressió dels ordres de l’amor en les interaccions humanes serà l’origen dels conflictes i les discordances internes que poden arribar a manifestar-se com a patologies individuals, familiars, grupals o socials.
  Cada ésser humà porta en si mateix tota la informació de les vides de les quals procedeix tant a nivell psíquic com a nivell físic. És allò que anomenem herència i es troba imprès en el més profund del nostre ésser, en els nostres gens i en l’inconscient col·lectiu de la nostra família i té la capacitat de ser transmesa de generació en generació.
  Som part del camp morfogenètic de la nostra espècie i particularment del camp morfogenètic de la nostra família. Allà s’alberga tota la informació de la nostra història familiar, la coneguem o no. Aquesta història està impresa a les nostres cèl·lules. Aquest ordre es traduirà en qualitats, però també heretem els conflictes no resolts que s’hagin pogut generar en el sí de les nostres famílies.

  Encara que estiguem a mil quilòmetres, encara que no coneguem als nostres pares biològics, encara que no ens agradi, som el fruit de la nostra família. Estem fets amb les cèl·lules de tot el nostre sistema familiar. A vegades tenim la idea que som independents i lliures i que som capaços de decidir independentment sobre el nostre destí. A través d’aquest treball de les Constel·lacions Familiars podem veure com estem intricats en la vida dels altres, i de tot el món. Perquè el que ja no hi és, només està aparentment en el passat però les constel·lacions mostren que viu dins nostre.

  A les constel·lacions es busca identificar els conflictes i els punts nodals del sistema, ja sigui familiar, laboral o social, que estan dificultant el flux de la vida. I a partir d’aquí, en la mesura que el mateix sistema ho permeti, es restaura l’ordre perdut, deslligant aquests nusos i permetent un nou fluir en la vida.
  Aquest treball pretén que cada individu estigui en consonància amb el seu destí i ocupi el lloc que li correspon en els grups amb els quals interactua perquè pugui desenvolupar el seu projecte de vida d’una manera més harmònica i sostenible.

  Una altra de les grans virtuts de les constel·lacions familiars és que, en restablir l’ordre, estem ajudant a les generacions futures a viure amb menys càrregues.

 • + -

  ASSISTÈNCIA

  ASSISTÈNCIA:
  Assistència a qualsevol taller amb prèvia concertació telefònica.
  Es pot assistir a qualsevol d’aquests tallers de forma independent. Cada taller comença i acaba el mateix dia.

 • + -

  PARTICIPACIÓ

  PARTICIPACIÓ:
  Els assistents que treballaran s’elegeixen durant el taller entre les persones que l’hagin sol·licitat.

 • + -

  CALENDARI I INVERSIÓ DISSABTE TARDA

  DATES DELS TALLERS OBERTS 2019-20 DISSABTE TARDA:

  Dissabte  12 d’octubre de 16:00- 20:00h

  Dissabte 16 de novembre de 16:00- 20:00h

  Dissabte 14 de desembre  de 16:00- 20:00h

  Dimarts 18 de gener de 16:00- 20:00h

  Dissabte 8 de febrer de 16:00- 20:00h

  Dissabte 29 de febrer  de 16:00- 20:00h

  Dissabte 14 de març  de 16:00- 20:00h

  Dissabte 18 d’abril  de 16:00- 20:00h

  Dissabte 9 de maig  de 16:00- 20:00h

  Dissabte 20 de juny  de 16:00- 20:00h

  INVERSIÓ TALLERS DISSABTE TARDA:

  Participar en la constel·lació: la voluntat.
  70 € fer la pròpia constel·lació.

  Imprescindible fer reserva telefònica.

 • + -

  MÉS INFORMACIÓ

  QUAN ÉS CONVENIENT PER MI FER UNA CONSTEL·LACIÓ?

  És la pregunta que es repeteix amb més freqüència entre les persones que s’acosten als tallers de constel · lacions per primera vegada. Aquestes són les algunes de les situacions, extretes de les milers de persones que ja han passat per les constel · lacions familiars. M’interessa constel quan:

  – Sento bloquejos, pors, fòbies, addiccions, sense que pugui sortir d’aquí pels meus propis mitjans.

  – Sento que visc la vida amb culpa o vergonya, i que fa que la vida em faci mal o tot.

  – Sento que els mateixos fets i obstacles, es van repetint sempre en la meva vida i no se que fer per sortir d’aquest cercle de repeticions, ja sigui en l’amor, en la família, amb els fills, a la feina, a l’empresa , etc.

  – Sento que alguna cosa m’impedeix mantenir relacions duraderes, consistents o que suposi algun tipus de compromís per part meva.

  – He patit accidents o malalties greus, ja siguin físiques o psíquiques tant nosaltres o algun membre de la meva família o de les meves relacions significatives.

  – He patit pèrdues importants en la meva família o en les meves relacions significatives i sento que tinc pendent el dol o el comiat.

  – Quan sento que vull obtenir una imatge sanadora i / o de suport i / o de canvi, i que serveixi d’ajuda amb la meva família, amb els meus fills, en les meves relacions, en el meu treball, a l’escola, amb la meva empresa o amb la meva salut.